Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka, województwo: podlaskie

Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka
Branża: animacja społeczno-kulturalna, animacje, edukacja, hotelarstwo, organizacja imprez

Produkty/usługi certyfikowane: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, działalność Hajnówka Centralna – Stacja Kultury, Działalność artystyczna i edukacyjna (warsztaty), działalność hostelowa

Stowarzyszenie funkcjonuje od dnia 8 października 2004 r. Podmiot prowadzi działania krajowe oraz międzynarodowe, realizując projekty artystyczne, edukacyjne, społeczne i promujące Polskę oraz woj. podlaskie. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest przez grupę niezależnych twórców związanych głównie z teatrem oraz fotografią, muzyką i tańcem. Głównym celem podmiotu są działania artystyczne, art edukacja, animacja społeczna, działania site specific, promocja Podlasia oraz idei wolontariatu. Podmiot propaguje polską twórczość
i współczesny teatr w miejscach bez bieżącego kontaktu z kulturą. Działa na rzecz tolerancji, solidarności i transgraniczności w wymiarze przygranicznym. Łączy poszanowanie tradycji wielokulturowego Podlasia ze współczesnymi działaniami kulturotwórczymi, aktywizuje społeczność lokalną. Największymi projektami Stowarzyszenia są:

  • tworzenie centrum aktywności artystyczno-edukacyjno-społecznych „Hajnówka Centralna – Stacja Kultury” i nadanie nowych funkcji użyteczno-społecznych opuszczonemu obiektowi dworca kolejowego;
  • Międzynarodowy Festival Teatralny Wertep – festiwal odbywa się co roku od 13 lat. Wydarzenie kilkukrotnie objęte było honorowym patronatem Prezydenta RP;
  • Działalność artystyczna A3Teatr.