Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Przedsiębiorstwo Społeczne Allozaur Sp. z o.o., województwo: świętokrzyskie

Przedsiębiorstwo Społeczne Allozaur Sp. z o.o.
Branża: artykuły dekoracyjne, rękodzieło, sprzedaż art. drewnianych

PS Allozaur sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce spółką z o.o. o charakterze nono-profit. Jego celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego o charakterze społecznym. Dochody są reinwestowane i9 przeznaczane na cele społeczne, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób defaworyzowanych, rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych.

PS Allozaur sp. z o.o.
Bałtów 170A
27-423 Bałtów
tel. 41 264 10 90
e-mail: allozaur@allozaur.pl