Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Spółdzielnia Socjalna Lepiej, województwo: warmińsko-mazurskie

Spółdzielnia Socjalna Lepiej
Branża: skup ziół, sprzątanie

Przedmiotem i celem działalności statutowej Spółdzielni Socjalnej Lepiej jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie poprzez zatrudnianie ich w spółdzielni.
Spółdzielnia Socjalna organizuje cyklicznie imprezy w postaci wizyt studyjnych oraz warsztatów z Ekonomią Społeczną. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej biorą aktywny udział w pracach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku oraz w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej w Giżycku. Spółdzielnia prowadzi szkolenia z zakresu zbioru ziół w Świetlicach Wiejskich i Ośrodkach Kultury. Spółdzielnia ściśle współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej świadcząc pomoc w tym wolontariat przy wydawaniu żywności z Banku Żywności klientom pomocy społecznej, Ponadto Spółdzielnia Socjalna pomaga osobom starszym.

Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna Lepiej
(Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych)
Konopki Nowe 10
11-513 Miłki
tel. 883-171-199
e-mail: biuro@pssslepiej.pl