Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

ANDERSOUND, województwo: warmińsko-mazurskie

ANDERSOUND
Branża: booking, multimedia, nagłośnienie, obsługa imprez, oświetlenie

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych w postaci koncertów i spotkań w 2 klubach muzycznych w Olsztynie. Wśród wielu wydarzeń organizowanych w ciągu roku dużą część stanowią koncerty charytatywne, połączone ze zbiórkami publicznymi na rzecz osób potrzebujących.

1. Działalność wspomagającą wystawianie wydarzeń artystycznych.
2. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
3. Ruchome placówki gastronomiczne (Food Truck).

Certyfikat przyznano na następujące usługi: 
1) Organizacja profesjonalnych imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych,
2) Profesjonalna obsługa techniczna koncertów i wydarzeń kulturalnych.

Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND z Olsztyna
ul. Żiżki 5/13
10-070 Olsztyn
tel. 509 705 927
e mail: biuro@andersound.pl