Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość", województwo: wielkopolskie

Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość"
Branża: kurierskie usługi, pocztowe usługi, tereny zielone

Spółdzielnia zatrudnia osoby niepełnosprawne oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby w niej zatrudnione wykonują różnego rodzaju usługi w zakresie sprzątania miasta, utrzymania terenów zielonych oraz dostarczania przesyłek kurierskich.

Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość"
ul. Brzozowa 5A, 62-610 Sompolno
tel. 506 051 400
biuro@naszaprzyszlosc.com

www.naszaprzyszlosc.com