Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE, województwo: dolnośląskie

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE
Branża: opieka nad dziećmi

Stowarzyszenie powstało w 1999r. z inicjatywy liderów przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego i obywateli. Celem stowarzyszenia jest edukacja dzieci
i obywatelska oraz aktywizacja mieszkańców poprzez włączanie ich w procesy współdecydowania
 i budowanie silnych postaw obywatelskich na terenie Lubina i przyległych powiatów. Stowarzyszenie realizuje happeningi, warsztaty partycypacyjne, konsultacje społeczne. Edukacja i wspieranie dzieci
z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, a także rodziców w zakresie ich wychowania stała się w dla Stowarzyszenia działalnością priorytetową. Dlatego Stowarzyszenie od 2013r. prowadzi integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Biała Żyrafa”. W przedszkolu realizowana jest stała współpraca ze specjalistami z Edukacyjnego Centrum Wsparcia i Terapii, z zakresu wczesnej interwencji w zakresie rozwoju mowy i myślenia i rozwoju ruchowego: diagnoza i terapia; zajęcia korekcyjne i rehabilitacja ruchowa; arteterapia: drama, teatr, mandala, rysunek; terapia logopedyczna: diagnoza i terapia; integracja sensoryczna: diagnoza i terapia.

Usługa Certyfikowana:

  • prowadzenie Przedszkola Niepublicznego „Biała Żyrafa”

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE
ul. Sienkiewicza 5
59-300 Lubin
tel.: 76 844 98 47     
mail: civis.europae@wp.pl
www: civis-lubin.eu; bialazyrafa.com.pl