Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, województwo: zachodniopomorskie

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
Branża: gastronomia, hotelarstwo, komunalne usługi, ślusarstwo

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powstało w 2001 roku, w odpowiedzi na lokalną potrzebę poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemocą. Celem Stowarzyszenia jest właśnie propagowanie rodziny (każdego jej członka) jako społecznej wartości oraz wspieranie członków rodziny w realizacji stawianych przed nimi zadań i pokonywaniu napotykanych trudności.

Najważniejsze działania, które realizuje to: świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej SOS.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi cztery ośrodki: Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Przecławiu (od 2006), Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach (od 2007), Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie zachodniopomorskim (od 2009) i wielkopolskim (od 2013), oraz Centrum Integracji Społecznej „SOS” (od 2009).

Stowarzyszenie od lat organizuje szkolenia i konferencje dla zachodniopomorskich profesjonalistów, m.in. w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, a także wdraża nowe programy, m.in. dotyczące pomocy dzieciom krzywdzonym.

Zespół Stowarzyszenia tworzą: psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, ekonomiści i instruktorzy zawodowi oraz inni specjaliści.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wspiera aktywność i integruje środowiska oraz instytucje działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów w rodzinie. Współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania, służbami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, integracji społecznej i zawodowej.


Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
Ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
tel. 91 350 73 80
biuro@sos.home.pl

www.sos.home.pl