Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, województwo: warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej
Branża: drukarnia, poligrafia

Data rejestracji Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej w Olsztynie w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.02.2014 r.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest:
• Wspieranie aktywności społecznej,
• Wykonywanie nieodpłatnie usługi poligraficznej,
• Dobroczynność i humanitarność,
• Przekazywanie darów na rzecz ubogich i potrzebujących,
• Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:
• Działalność wydawnicza.
• Działalność reklamowa.
• Organizacja imprez kulturalnych.

Produkty i usługi zgłoszone do certyfikacji:
1. Usługi poligraficzne tj.: wydruk książek, kartek pocztowych, kopert, notesów, ulotek, teczek ofertowych, katalogów szytych, plakatów, zaproszeń i kalendarzy.
2. Kompleksowa obsługa wydarzeń historycznych oraz przygotowywanie różnorodnych publikacji jubileuszowych

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej
ul. Leśna 36
10-173 Olsztyn
tel. 505 691 291
e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com