Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN”, województwo: dolnośląskie

Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN”
Branża: ceramika

ZAZ został powołany w 2015 r. przez Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa. Celem powstania ZAZ było umożliwienie pracy osobom z niepełnosprawnościami wychodzącymi
z Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale również z rynku lokalnego. Obecnie w ZAZ zatrudnionych jest 46 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Pracownicy na co dzień wykonują pracę w dziale ceramicznym oraz terenów zielonych. Pracownicy cieszą się z wykonywanej pracy, z tego, że jest zapotrzebowanie na wykonywane przez nich produkty ceramiczne. Wyroby ceramiczne wykonywane w ZAZ „CELESTYN” znane są na terenie całego Dolnego Śląska i poza jego granicami.
Usługa Certyfikowana:

Wyroby ceramiczne wykonywane ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej

Kontakt:
Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN”
Mikoszów 9a
57-100 Strzelin
tel.: 713924678
mail: biuro@zaz.celestyn.pl
www: http://zaz.celestyn.pl/