Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu, województwo: warmińsko-mazurskie

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu
Branża: artykuły dekoracyjne, produkcja mebli, produkcja podpałki ekologicznej, stolarnia

Przedmiotem i celem działalności statutowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością umiarkowaną oraz znaczą. ZAZ w Biskupcu wspiera osoby niepełnosprawne poprzez zatrudnianie w trzech działach, które zostały wyposażone i dostosowane do potrzeb osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Dział gastronomiczny zatrudnia 7 pracowników niepełnosprawnych, którzy przy wsparciu instruktorów przygotowują i sprzedają codziennie ponad 150 obiadów. Dział Porządkowo-Ogrodniczy zatrudniający 10 osób niepełnosprawnych świadczy abonamentowe usługi utrzymania czystości w budynkach, zajmuję się praniem dywanów i tapicerek samochodowych. Dział Stolarsko-Rzemieślniczy zatrudnia 14 pracowników niepełnosprawnych przy produkcji mebli z płyty i artykułów z drewna, a także 7 osób z najcięższymi sprzężonymi niepełnosprawnościami w sekcji produkcji podpałek ekologicznych.

Certyfikat został przyznany na usługi stolarskie, produkcję mebli i artykułów dekoracyjnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu
Aleja Róż 3
11-300 Biskupiec
tel. 897154201
e-mail: p.kubarewicz@zazbiskupiec.pl