Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

ZALPAK Sp. z o.o., województwo: podkarpackie

ZALPAK Sp. z o.o.
Branża: konfekcjonowanie, sprzedaż

ZALPAK Przedsiębiorstwo Społeczne spółka z o.o. jest podmiotem gospodarczym wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit.

Firma zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Wypracowane zyski nie są dystrybuowane ani dzielone między udziałowców, pozwalają natomiast na realizacje celów społecznych tj.: wsparcie lokalnych fundacji, podnoszenie kwalifikacji pracowników, reintegrację społeczną i zawodową, a także wzmocnienie kapitału przedsiębiorstwa.

Głównym produktem przedsiębiorstwa społecznego ZALPAK jest folia stretch ręczna i maszynowa.
W ofercie każdy rodzaj opakowań zabezpieczających, od folii stretch, taśm pakowych, taśm z nadrukiem, poprzez folie pęcherzykowe, folie termokurczliwe.

ZALPAK Przedsiębiorstwo społeczne Sp. z o.o.
Kuńkowce 8
37-700 Kuńkowce
tel. 788 185 362
e-mail: biuro@zalpak.pl